ข่าวย้อนหลังการประชุม/สัมมนา/สมัครงาน

ข่าวย้อนหลังข่าวประชาสัมพันธ์

เดือนกรกฎาคม
2555

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพบปะสังสรรค์ "Potluck ด้วยอาหารสุขภาพ" ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555    (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่อง Projector จำนวน 5 เครื่อง   (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 11 เครื่อง   (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop จำนวน 6 เครื่อง (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)

เดือนมกราคม 2555

ขอเชิญ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาสื่อและบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน" วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1023 ชั้น 10 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สปข. ชั้น 7 อาคารปิยชาติ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อ่านกำหนดการได้ที่นี่ค่ะ)

เดือนตุลาคม 2554

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. รังสิต ขอเชิญร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านการวิจัยเรื่อง"การสร้างสรรค์งานวิจัยจากงานประจำ R2R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน" (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ควบคุมน้ำหนักอย่างไรในวัยทำงาน" ครั้งที่ 2 New  (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ) (กำหนดการคลิ๊กที่นี่ค่ะ) (ใบสมัครคลิ๊กที่นี่ค่ะ) (โป๊สเตอร์คลิ๊กที่นี่ค่ะ)


เดือนกันยายน
2554

เปิดรับทุนงบรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่)

ประชาสัมพันธ์ทุนระดับบัณฑิต ปีงบประมาณ 2555 (วช)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่)


ประชาสัมพันธ์อาจารย์เข้าดูรายชื่อ วารสารในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน (อ่านรายละเอียดได้ตาม Link ที่นี่ค่ะ)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการค่ายแนะแนวสานฝันสู่พยาบาล ครั้งที่ 2 ตอน "NURSE SEED"  (ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี่ค่ะ) (เอกสารยืนยันคลิกที่นี่ค่ะ)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน (อ่านรายชื่อได้ที่นี่ค่ะ)
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ควบคุมน้ำหนักอย่างไรในวัยทำงาน"  (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ) (กำหนดการคลิ๊กที่นี่ค่ะ) (ใบสมัครคลิ๊กที่นี่ค่ะ) (เอกสารอนุมัติโครงการคลิ๊กที่นี่ค่ะ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. รังสิต เปิดสอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการแหล่งฝึกปฏิบัติ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)


ขอเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเ่ด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔

ขอต้อนรับบุคลากรใหม่

โครงการฝึกอบรมการให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน (อ่านรายละเอียดโครงการได้ที่นี่ค่ะ) (ใบสมัครคลิกที่นี่) (แผ่นประชาสัมพันธ์คลิกที่นี่)

เดือนมิถุนายน
2554


คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ขอเชิญ คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  ศิษย์เก่า  และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงานวันไหว้ครู  และวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ  15  ปี  ในวันอังคารที่  28  มิถุนายน  2554 ณ  โถงชั้น 1  อาคารปิยชาติส่วนขยาย  และห้องบรรยายรวม  256  ชั้น 2  (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.
 
สอบราคาคอมพิวเตอร์  (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)

ผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนศึกษาต่อปริญญาเอก ภายใต้ทุนโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ค่ะ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. จัดมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 2-4 ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 15.30-18.00 น. ณ ห้อง บร.1 ชั้น 2 ( ห้อง 201 ) มธ. ศูนย์รังสิต (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)

เดือนพฤษภาคม2554

ภาพกิจกรรม
โครงการ "สัมมนากิจกรรมนักศึกษา" จัดโดยฝ่ายการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. วันที่ 22-24 มีนาคม 2554  ณ ตึกปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต และบ้านป่าริมเขื่อนรีสอร์ท จ.นครนายก

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.  สอบราคาชุดเครื่องบริหารหน้าท้องด้านหน้าและด้านข้าง (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.  สอบราคาชุดเครื่องปรับอากาศ  (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.  สอบราคาเช่ารถฝึกปฏิบัติ  (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)

รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ภายใต้ทุนโครงการและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (อ่านรายละเอียดได้ตาม Link ที่นี่ค่ะ)

1.

 ใบสมัครทุนปริญญาเอกในประเทศ

"แบบฟอร์มการตรวจร่างกายและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์รอบหลัง Admission ปีการศึกษา 2554" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.  ผลการคัดเลือการประกวดออกแบบเสื้อยืดโปโล และโลโก้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การออกแบบเสื้อยืดโปโล ไม่มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
- การออกแบบโลโก้  
        ที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ผลงานของ นายศุภชัย รักแก้ว
  (รูปภาพโลโก้ดูได้ที่นี่ค่ะ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.จัดโครงการพัฒนาจริยธรรม จริยธรรมของผู้นำ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่  9 -วันเสาร์ที่  11  มิถุนายน 2554 ณ  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์  อาคารราชสุดา  มธ. ศูนย์รังสิต  (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)

ขอเชิญนักศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มธ ในวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย. 2554 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อง 251 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  (รายละเอียดกำหนดการ)    (รายละเอียดแผ่นโปสเตอร์)
กำหนดปฐมนิเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปี 1  (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. เปิดคอร์สช่วงปิดเทอม สำหรับเด็กอนุบาล อายุ 3 - 6 ปี (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2554  (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2554  (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.
 
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด  (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)

เดือนเมษายน 2554

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับการกลับมาปฏิบัติราชการหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ท่าน
อ.ทัศน์วรรณ ศิระพหรม


เดือนมีนาคม 2554
สอบราคาชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ Server พัฒนาโปรแกรม 1 เครื่อง  (อ่านรายละเอียดได้ตาม Link ที่นี่ค่ะ)
ขยายเวลารับสมัครส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบเสื้อ+โลโก้ 15 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ชิงเงินรางวัล
(อ่านรายละเอียดได้ตาม Link ที่นี่ค่ะ)

เดือนกุมภาพันธ์ 2554
สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตัดต่อวิดิทัศน์จำนวน 1 ชุด  (อ่านรายละเอียดได้ตาม Link ที่นี่ค่ะ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.
ขอเชิญประกวดออกแบบเสื้อยืดโปโล พร้อมโลโก้ เนื่องในโอกาศครบรอบ 15 ปีคณะพยาบาลศาสตร์ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2554  (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับการกลับมาปฏิบัติราชการหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
4 ท่าน

อ. ดร.วนลดา ทองใบ
ผศ.ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์
อ.สารรัตน์ วุฒิอาภา
อ.สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์


เดือนธันวาคม 2553


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2554

1.

รายชื่อนักศึกษาปริญญาโท

2.

อกสารที่ต้องนำมาวันสัมภาษณ์

ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2553  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 3 สาขาวิชา  

*

   รายละเอียด 

*

เข้าระบบรับสมัคร  สำนักทะเบียนและประมวลผล

1.

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช             จำนวน     15    คน

2.

 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน                   จำนวน     15    คน

3.

 การพยาบาลผู้ใหญ่                                   จำนวน     10    คน


เดือน
ตุลาคม 2553

รื่องกำหนดการปฐมนิเทศผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลสุขภาพ  (อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ค่ะ)

รื่อง อบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตัดต่อวิดิทัศน์พร้อมติดตั้ง ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด  (อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ค่ะ)

ในปีการศึกษา 2554 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงจำนวน 50 คน ตั้งแต่วันที่ 13-29 กันยายน 2553 รับสมัครผ่าน ระบบ Internet  www.reg.tu.ac.th  โดยนำผลคะแนนสอบ GAT และ PAT2 มาใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  "รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายแนะแนวสานฝันสู่พยาบาล ตอน Step Up NURSE"

1.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและรายละเอียดการยืนยันสิทธิ

2.

เอกสารยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม

3.

รายละเอียดการเตรียมสัมภาระเข้าร่วมกิจกรรมและกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม

4.

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ของตัวสำรอง และเอกสารยืนยันสิทธิ์

5.

เอกสารยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม


 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  "รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ "

1.

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

2.

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม

3.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

4.

แบบฟอร์มยืนยันเข้ารับการศึกษา 

ประกาศ รื่อง สอบราคาเช่ารถตู้ใช้ก๊าซ CNG รับ-ส่งอาจารย์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาลและเพื่อใช้กิจกรรมอื่นๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน ครั้งที่  2  (อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ค่ะ)

เดือนกันยายน 2553

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  "รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ "

1.

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 

2.

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม 2553

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายแนะแนวสานผันสู่พยาบาล ครั้งที่ 1 ตอน "Step Up Nurse" รับจำนวน 100 คน (ภายในวันที่ 10 กันยายน 2553) ดาวน์โหลดรายละเอียด ดังนี้

1.

กำหนดการ

  2

 คำชี้แจง

3.

 ใบสมัคร


 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รื่อง สอบราคาเช่ารถตู้ใช้ก๊าซ CNG รับ-ส่งอาจารย์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาลและเพื่อใช้กิจกรรมอื่นๆของคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์
 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รื่อง กำหนดกิจกรรมในงานพิธีรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552
                   1. ปริญญาตรี
                   2.
ปริญญาโท

 ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับโล่ห์รางวัล  (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)
 ขอบคุณชาวพยาบาลธรรมศาสตร์ ที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง อมธ.(องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) สูงสุด ถึง 83.33 % เป็นที่ 1 ของมหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Sever แบบขาว-ดำ จำนวน 5 เครื่อง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "ร่วมงานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 11"  วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553

เดือนกรกฏาคม 2553
ขอเชิญชวนประชาคมชาวธรรมศาสตร์ทุกท่าน ร่วมกับกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บริเวณสวนป่าด้านหน้าอาคารตึกโดมบริหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป ... ธรรมศาสตร์อาสา ปลูกหญ้าแฝก แบกจอบลุย....
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. กำหนดกิจกรรมในงานพิธีรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 

เดือนมิถุนายน 2553
เชิญร่วมงาน วันไหว้ครู  และวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ครบรอบ  14  ปีวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน  2553 ณ โถงชั้น 1 อาคารปิยชาติ และ ห้อง 248 และ 251 ชั้น 2 อาคารปิยชาติส่วนขยาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

ขอเชิญร่วมงาน พิธีเปิดตลาดนัดสีเขียวศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่  24 มิถุนายน  2553  เวลา 09.00 น.- 13 .00 น.

เดือนพฤษภาคม 2553
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง" ในระหว่างวันที่ 14,21,27 พฤษภาคม 2553 วันที่
25,30 มิถุนายน 2553 และวันที่  1-2 กรกฎาคม 2553
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ จำนวน 2 คัน กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 10 - 20  พ.ค. 2553 ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30  น. ณ งานคลังและพัสดุ ห้อง 1010 ชั้น 10 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)

เดือนมีนาคม 2553
โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ ักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มธ ระหว่างวันที่ 27 - 28  มีนาคม 2553 ณ โรงเรียนนายร้อย จปร..นครนายก  การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำนักศึกษาทั่วประเทศ" รุ่นที่ 7  (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ขอเชิญร่วมงาน โครงการปัจฉิมนิเทศ  และมอบขีดหมวก เข็มแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2552 วันเสาร์ที่  6  มีนาคม  2553   ณ  ชั้น 2  ห้อง 251  อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 

เดือนกุมภาพันธ์ 2553
ักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงานวันเกี่ยวข้าวธรรมศาสตร์ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ณ แปลงนาข้าว ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 

 

ขอต้อนรับ ผศ.สุภาพ  ธีระประทีป สู่คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง"ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553" รายละเอียด(ไฟล์ pdf)
คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง"ประกาศผลการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553" รายละเอียด(ไฟล์ doc)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  (อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ค่ะ)

  หมายเหตุ  - สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2553 เวลา 09.00 - 16.00 น.
                  - สถานที่สอบสัมภาษณ์ : อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี

 กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๙ ณ สนามกีฬากองทัพบก และ ร.๑ รอ.
 

1.

 กำหนดการพร้อมฝ่ายประสานงาน

2.

 กำหนดการพิธีเปิดงาน

2.

   ตารางการแข่งขัน

3.

แผนผังการจอดรถ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา  ระดับบัณฑิต (โครงการปกติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2553(อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ค่ะ)
ผลสอบ final รายวิชา พย. 212 ส่งเสริมสุขภาพ 1 นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 (รหัส 51) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ค่ะ)
ผลสอบ final รายวิชา พย. 112  นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 (รหัส 52) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ค่ะ)
1. แบบฝึกหัดเสริมความรู้ final  พย. 112/พย.212   คลิ๊กที่นี่
2. แบบฝึกหัดเสริมความรู้ midterm พย. 112          คลิ๊กที่นี่ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2552 รายละเอียด(ไฟล์ word)
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อขอทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รายละเอียด(ไฟล์ pdf)
เปิดรับวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551   รายละเอียด(ไฟล์ pdf)
รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ค่ะ)
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ค่ะ)
กำหนดการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ค่ะ)
รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ค่ะ)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์โปสเตอร์ Presentation ขนาด 44 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 2552 ถึงวันที่ 8 ก.ย. 2552 (อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ค่ะ)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์โปสเตอร์ Presentation ขนาด 44 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด(ไฟล์ pdf)
ณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์คณะพยาบาลศาสตร์   รายละเอียด(ไฟล์ pdf)
ขอเชิญเข้าร่วม"ธรรมศาสตร์วิชาการ' 52" รายละเอียดที่นี่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์บริการนักศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติการ(ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย) จำนวน 1 ชุด รายละเอียด(ไฟล์ pdf)
ณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อ โปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อการจัดการศึกษา จำนวน 1 โปรแกรม  รายละเอียด(ไฟล์ pdf)
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2551 เพื่อขอทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ค่ะ)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 3 สาขา ดังนี้
                 1. 
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
                 2. 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
                 3. 
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Announcement of the 12 th  EAFONS "Global Contribution through Doctoral Nursing Education in East Asia" 13- 14 มีนาคม 2552 ณ St. Luke's College of Nursing, Tokyo, Japan ส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 15 มกราคม 2552 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://medicine.nus.edu.sg/nursing/eafons/
รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท  รุจิวิชชญ์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการประจำปี 2551 "ความก้าวหน้าทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช" ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมทวินทาวน์เวอร์ กรุงเทพมหานคร จากสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต สอบราคาซื้อหุ่นจำลองผู้ใหญ่วิกฤตพร้อม Laptop Computer จำนวน 1 ตัว  ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต จัดโครงการ "บริการสังคมเนื่องในวันพยาบาลสากลปี 2551" ดูรายละเอียดการให้บริการได้ที่นี่
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับเด็กอายุ 6 สัปดาห์ ถึง 3 ปี ดูรายละเอียดการให้บริการได้ที่นี่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดโครงการ "ฝึกสมอง ประลองเชาว์ปัญญา" วันอังคารที่ 16 กันยายน 2551 เวลา 8.30-16.00 น ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดการให้บริการได้ที่นี่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2551 ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครือข่ายปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2551 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ห้อง 1010 ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1016 ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100.- บาท ได้ที่งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 0 29869213 ต่อ 7397,7321-22 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครือข่ายปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1016 ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100.- บาท ได้ที่งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 0 29869213 ต่อ 7322


คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา นักเรียนและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน
"เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสุขศาสตร์ มธ. มินิมาราธอน ครั้งที่ 1" ในวันเสาร์ที่  28 มิถุนายน  2551 เวลา  6.00 น. ณ 
ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  คลิ๊กอ่านรายละเอียดโครงการฯ
download  - ใบสมัครเข้าร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
: ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  คณะพยาบาลศาสตร์
 02-9869213  ต่อ  7362-63  โทรสาร  02-5165381
โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก

  หจก.เอ็ม.เอส.เจริญกิจ ซัพพลาย  

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการ เรื่อง "ร่วมพิทักษ์ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2551 ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 1 อาคารราชสุดา คลิ๊กรายละเอียด

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องฝึกบริหารกล้ามเนื้อรวม แบบระบบรอก ปรับระดับได้  คลิ๊กรายละเอียด
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์  คลิ๊กรายละเอียด

ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 4 เรื่อง
"
พยาบาลกับการประสานความร่วมมือในทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ( Nurses and the Interdisciplinary Team Collaboration toward the Chronic Illness Patient Care)" ในวันที่  14-16 พฤษภาคม  2551  ณ  ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร คลิ๊กอ่านรายละเอียดโครงการฯ
download  - ใบสมัครเข้าร่วมประชุม
                      -
ใบนำเสนอผลงานวิชาการ


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์  คลิ๊กรายละเอียด
เรียนเชิญคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ "โครงการตำราและสื่อ คณะพยาบาลศาสตร์" ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 100/2 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ  คลิ๊กรายละเอียดกำหนดการ

เรียนเชิญคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ "โครงการตำราและสื่อ คณะพยาบาลศาสตร์" ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 100/2 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ  คลิ๊กรายละเอียดกำหนดการ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการ คลินิกรักษ์สมอง อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 10 คน สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว จำนวน 25 คน และสาขาพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน 10 คน สมัครด้วยตนเองผ่าน http://reg.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2550 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบัณฑิตศึกษา โทร. 02-986-9213 ต่อ 7323 , 7352
ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์หัวใจโลก ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2550 โดยกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  คลิ๊กได้ที่นี่ค่ะ
ภาพกิจกรรมงานประชุมวิชาการการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมโรคและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน วันที่ 29 ตุลาคม 2550 โดยกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  
คลิ๊กได้ที่นี่ค่ะ
เชิญร่วมงานกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ในวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมโครงการ "วิถีธรรมกับการดำเนินชีวิต" ณ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 - 1 ธันวาคม 2550  กำหนดการดังนี้

โครงการ "งานพิธีมอบหมวก และดวงประทีปแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2" กำหนดการดังนี้

โครงการ "กิจกรรมวันลอยกระทง" กำหนดการดังนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยง" ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2550, 1-2, 8-9 และ 21-23 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องบรรยาย  ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยที่วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพ กระบวนการพยาบาล แนวคิดการเรียนรู้และหลักการเรียนการสอนในคลินิกแบบต่างๆ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประเมินผลการเรียนรู้ในคลินิกและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการสอนในสถานการณ์จริงได้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 45 คน ผู้ที่เข้ารับการอบรมตลอดโครงการจะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์(CNEU)   25 หน่วยคะแนน จากสภาการพยาบาล

ด้วยกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดการประชุมวิชาการ เรื่อง"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมโรค และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน" ในวันที่ 29 ตุลาคม 2550 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คะแนน  CNEU 5.5  หน่วย จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการตามวันและเวลา ดังกล่าว ผู้สนใจกรุณาส่งรายชื่อ ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ(หรือสถานที่ทำงาน) เบอร์โทรศัพท์ e-mail address เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยติดต่อที่ อ.ดร.ชดช้อย วัฒนะ E-mail address: wattanach@hotmail.com หรือ chodchoiwattana@yahoo.com เบอร์โทร 081-9151167   อ่านกำหนดการ คลิ๊กที่นี่ค่ะ 

ผศ.จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ
กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้รับทุนระยะสั้นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปศึกษาดูงาน เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย"  
Mouth Olivet Hospital หน่วย Palliative Care Unit in Brisbane, Queensland, Australia ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 20 ก.ค. 2550

อ.ดร.ชดช้อย
วัฒนะ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ได้รับเชิญให้ไปนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  "Effects of a Diabetes Self-management Program on Knowledge of Diabetes, flycemic control, Coronary Heart Disease Risk, and Quality of Life Among Thai people with Diabetes"  ใน The International Nursing Conference "Quality and Safety of Nursing Practice 8-9 June 2007"
Macao, China

อ.เอกอุมา    วิเชียรทอง ได้รับเชิญให้ไปนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) เรื่อง  "A Study of factors leading to abstinence substance abuse by SWOT matrix analysis"  ในการประชุมวิชาการ 18th International Nursing Research Congress Focusing on Evidence-Based Practice (11 -- 14 July, 2007), ซึ่งจัดโดย  Sigma Theta Tau International ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

ผศ.ดร.นิตยา ตากวิริยะนันท์ ได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  "The roles of environmental risks and resilience factors on alcohol use among Thai adolescents in school setting"  ในการประชุม The 10 th East Asian Forum of Nursing Scholar (EAFONS) ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ Dumaguete City, Philippines

คณะอาจารย์ ผศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย และผศ. ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล และอาจารย์สุรศักดิ์ ตรีนัย เดินทางไปศึกษาดูงานใน
โครงการศึกษาดูงานในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และโครงการศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติประจำปี 2549 ณ
Shenandoah University, School of Nursing ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้เดินทางไปพร้อมกับนักศึกษาระดับหลักสูตรพยาบาลศาตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวศิริขวัญ พรหมจำปา และนางสาววรางคณา เลี้ยงตน และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตร์บัณฑิต จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวเนตรสรา ธรรมจินดา, นางสาวมัชฌิชา ชอบเรียน, นางสาวจิตอารี  กุลสมบูรณ์ และนางสาวอัมพิกา บุญประเสริฐ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 - วันที่ 10 ธันวาคม 2549 

ขอเชิญเรียนโยคะเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรียนทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 15.00 น. เริ่มเรียนอังคารที่ 11 กันยายน 2550 เรียน 10 ครั้ง/คอร์ส (เป็นเงิน 500 บาท/คอร์ส) สนใจสมัครเรียนด้วยตนเองได้เลยหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องออกกำลังกาย หรือสำนักงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ อาคารราชสุดา ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์(ทุกวัน-เวลาราชการ) รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 8  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ ชั้น 1  จึงขอเชิญคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตตามวันเวลาดังกล่าว

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปิดดำเนินการในช่วงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก  ตั้งแต่วันที่  1 31  สิงหาคม  2550  ท่านที่ประสงค์จะติดต่อสอบถามข้อมูลของศูนย์ฯ  ขอให้ติดต่อไปยังสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  โทร.  02-9869213  ต่อ  7316-8  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ! เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ   กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์    คณะพยาบาลศาสตร์  จัดโครงการ   ตั้งครรภ์  คลอด  อย่างมั่นใจ  สานสายใย.  ด้วยรักแม่  วันที่ 9 สิงหาคม 2550 เวลา 07.30เป็นต้นไป ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแผนกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ  ฟรี  ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ ความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงร่างกายและการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์ การคลอด  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  การดูแลทารก และมีฝึกทักษะในการอาบน้ำ การเปลี่ยนผ้าอ้อม การอุ้มทารก

โครงการในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ วันที่ 28  มิถุนายน 2550  

    
- ดูรายละเอียดได้ที่นี่
 
     -
ป้ายกำหนดการ


ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับเด็กอายุ 6 สัปดาห์ ถึง 3 ปี ดูรายละเอียดการให้บริการได้ที่นี่

จดหมายข่าวงานวิจัย  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

จดหมายข่าวงานวิจัย  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ผศ.ดร.เกษร  สำเภาทอง ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานด้านระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18  ตุลาคม 2549  ถึง 19 พฤศจิกายน 2549  พร้อมทั้งศึกษาระบบงานของ National Institute of Health (NIH)

ขั้นตอนการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดทุน SEAMEO-jasper Research Award
 อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ขอเชิญชวนสมัครรับทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ KOSEF
ระจำปี 2549 อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ขอเชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ส่ง concept paper เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์
 อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

The German Acadamic Exchange Service (DAAD) offers special scholarships, research grants and research stays in specific research fields and countries
 chick here

ขอเชิญส่งบทความและงานวิจัยเพื่อลงวารสารควบคุมยาสูบ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องในภารกิจของกองทุนเงินทดแทน
อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ประกาศ ! - ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด  
                     - กำหนดการรายงานตัว ระหว่างวันที่ 9 - 27 เมษายน 2550 ในเวลาราชการ ณ อาคารปิยชาติ ชั้น 3 ห้องโครงการบัณฑิตศึกษา (339) ติดต่อ คุณทิฆัมพร ขวาของ โทร. 02-9869213 ต่อ 7352

รายละเอียดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
ใบรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2550
สมัครสอบ
TU-GET


 สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดบริการข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในคณะต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2549 โดยผู้บริหารของแต่ละคณะได้แนะแนวการเตรียมตัวสอบ ทางสถานีวิทยุ มธ. ในรายการ "รอบรั้วมหาวิทยาลัย" ทุกวันอังคารเวลา 20.30-21.00 น. ที่คลื่น AM 981 MHz
หรือสามารถ  ฟังย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะ


อ. เอกอุมา วิเชียรทอง ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง THE EFFECT OF DEPRESSION PROGRAM IN REDUCING LEVEL OF DEPRESSION SYMPTOMS IN MILD TO  MODERATE DEPRESSED PATIENTS ในการประชุม NGH Annual Scientific Congress 2006 "Healthcare at the cross-roads: Medicine in the era of  modern epidemics"   ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 1 ตุลาคม 2549

อ. เอกอุมา  วิเชียรทอง  ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง
    
- ภาวะซึมเศร้าและปัญหาที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าในนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เลิกพึ่งพาสารเสพติดของผู้ใช้สารเสพติดที่เข้ารับการรักษา ณ สถาบันธัญญารักษ์   โดยวิธีการวิเคราะห์แบบ
SWOT โดยได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2549 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตของคนไทยในสังคมปัจจุบัน ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

อ. เอกอุมา  วิเชียรทอง  ได้ตีพิมพ์งานวิจัย เรื่อง  ผลการใช้ดีเพรสชั่นโปรแกรมต่อการลดระดับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยถึงปานกลาง (The  Effect   of    Depression    Program   in   Reducing  Level of Depression  Symptoms  in  mild   to   moderate  Depressed  Patients) ในวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2549; 51(2); 11-21.
 อ่านรายละเอียดที่นี่ค่ะ

ผศ.ดร.ธีรนุช  ห้านิรัติศัย ได้รับรางวัล the Research Dissertation Award at the Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International 38th Biennial Convention in Indianapolis, Indiana  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 อ่านรายละเอียดที่นี่ค่ะ  

ผศ
.ดร.ธีรนุช  ห้านิรัติศัย ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ : Teeranut Harnirattisai  and  Rebecca A. Johnson, (2005), Effectiveness of a Behavioral Change Intervention in thai Elders After knee Replacement. Nursing Research, 54(2), 97-104. อ่านรายละเอียดที่นี่ค่ะ

รองศาสตราจารย์สุวนีย์  เกี่ยวกิ่งแก้ว  ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารต่างประเทศ Keawkingkeo  S. (2005). Drug Abuse Prevention in a Hmong Village in Thailand. Journal of Psychosocial Nursing, Vol. 43, No. 2: P 22-29. อ่านรายละเอียดที่นี่ค่ะ

.ดร.มยุรี นิรัตธราดร ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ  เรื่อง"Self-Esteem, Social Support and  Depression in Thai Adolescent Mothers" Vol. 9, No. 1: P 63-75.
  อ่านรายละเอียดที่นี่ค่ะ

อ. จุลจราพร  สินศิริ ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง  ผลการจัดโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาวะเครียดของนักศึกษาพยาบาล  และ เรื่อง ความต้องการของครูในการจัดบริการสุขภาพแก่นักเรียน  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2549 เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพจิตของคนไทยในสังคมปัจจุบัน ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ผศ.ดร.มรรยาท รุจิวิทย์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้ไปนำเสนอ Oral Presentation งานวิจัยเรื่อง "The relationship between physical & mental health Status and emotional quotients of students in the Thai elementary school" ในการประชุมนานาชาติ 16 th International Nursing Research Congress  จัดโดย Honor  Society  of  Nursing, Sigma Theta Tau International 2005 และได้รับเชิญให้เป็น moderater การประชุมดังกล่าว  ณ มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2548 

.ดร.มยุรี นิรัตธราดร ได้รับเชิญให้ไปนำเสนอ Oral Presentation วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เรื่อง"Self-esteem , social support and  depression in Thai adolescent mothers" ในการประชุมนานาชาติ 16 th International Nursing Research Congress  จัดโดย Honor  Society  of  Nursing, Sigma Theta Tau International 2005  ณ มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2548


ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ทุนโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเซีย (Asian Public Intellectuals Fellowship Program
)  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

การเชิญนำผลงานเข้าร่วมแสดงในงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549"  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การทำแบบสอบถามเพื่อการวิจัย" ของคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2549  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีของ GMSARN อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ขอแจ้งทุนวิจัยและการส่งเสริมงานวิจัยของ ม.ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548 - 2549  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ขอแจ้งการจัดสรรและปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ ม.ธรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2548  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ผศ.ดร. เกษร สำเภาทอง ได้รับเชิญจากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา(LDI) ให้เป็นกรรมการบริหารและประเมินผลโครงการรับเจตคติสังคมเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยที่โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)ระยะที่ 1 จำนวน 19 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินงานนำร่องในพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่ เพชรบูรณ์ ระนอง อุดรธานี ฉะเชิงเทรา และ กรุงเทพมหานคร  เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน   2548 เป็นต้นไป


จดหมายข่าวงานวิจัย  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

28 มิถุนายน 2549 นี้ ครบรอบ 10 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยาย"สุนทรียทางดนตรีกับคุณภาพชีวิต" โดย รศ. ดร. สุกรี  เจริญสุข   คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์   มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธ ที่ 14  มิถุนายน 2549   เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง Auditoruim 113  อาคารส่วนกลาง  สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)  ไม่เสียค่าลงทะเบียน

ขอเชิญส่ง Concept paper
พื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรม เทคนิคและวิธีเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ"เนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2"
 อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ


 ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับ "การพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย"
  มีรางวัล ก่อน 31 มกราคม  2549 ติดต่อขอทราบรายละเอียดห้องธุรการชั้น 10 หรือบอร์ดชั้น 10,11  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ   

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สสส. สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาเอก ดูรายละเอียดที่บอร์ด ชั้น 10,11

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2548 ของสภาการพยาบาล สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล ชมภาพที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท

 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วม "พิธีมอบขีดหมวก-เข็มและงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 6"  ประจำปีการศึกษา 2548 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8.30-16.00 ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ   

ขอเชิญร่วมงาน "โดมวิชาการ"  ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2549 ในงานพบกับนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ตึกกิจกรรม บริเวณห้องพยาบาล  มธ.ท่าพระจันทร์

 กำหนดการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่าง "ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์"  วันอังคารที่ 17 มกราคม  2549  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ   


 สนใจอ่านวิทยานิพนธ์ดีเด่น สกว. ประจำปี 2548 "เรื่อง หาบเร่แผงลอยอาหาร : ความสำเร็จและตัวบ่งชี้"   อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ   


 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียน"  ถึง 24 ธันวาคม  2548  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ   

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สสส. สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาเอก
ดูรายละเอียดที่บอร์ด ชั้น 10,11

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการหัวข้อเรื่อง "การจัดการภัยธรรมชาติ" ระหว่างวันที่ 26-28 ธ.ค. 2548 ณ โรงแรม Royal Phuket City จ.ภูเก็ต สนใจเสนอผลงานวิชาการ ดูรายละเอียดที่บอร์ด ชั้น 10,11

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. "รับสมัครนักศึกาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2548"

     -
การรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเวชปฏิบัติครอบครัว
     -
การรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสุขภาพจิตและจิตเวช
     -
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2548 ของสภาการพยาบาล สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล ชมภาพที่นี่

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. "รับสมัครนักศึกาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2548"
     -
ข่าวรับสมัครปริญญาโท ปี 48

     - ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     -
การรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
     -
การรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
     -
ตารางสอบการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
     -
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
     -
ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     -
โปสเตอร์ประกาศรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท


ขอเชิญพยาบาล บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  และผู้ที่สนใจร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาคณะพยาบาลศาสตร์ ในการแข่งขัน "กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 27"   ระหว่างวันที่  4 - พฤศจิกายน  2548  ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ชมรูปการฝึกซ้อมของนักศึกษาได้ที่นี่ค่ะ

ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลการผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1 / 2548 ของผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบผ่านร้อยละ 91.89 ได้คะแนนสูงสุดทั่วประเทศในรายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ และได้คะแนนอันดับที่สองของทั่วประเทศในรายวิชากฎหมายวิชาชีพ 
อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ผศ.ดร.มรรยาท รุจิวิทย์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง "Approaching Nursing Education in the Twenty-First Century: A Case Study-The Thammasat University Faculty of Nursing" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Approaching Nursing Education in the Twenty-First Century" Hue University School of Medicine ประเทศเวียตนาม ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2548 จัดโดย School of Nursing and Dental Higence, University of  Hawii at Manoa, University of Washington และ University of Wisconsin. 


ผศ.ดร. เกษร สำเภาทอง ได้รับเชิญจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) ให้เป็นหัวหน้าทีม ประเมินผลโครงการอาสาสมัครนิสิตนักศึกษาฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ประสบภัยสึนามิ (U-Volunteer) ตั้งแต่เดือน มษายน - มิถุนายน  2548 

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2548 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการกีฬา(ยิม 7) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
-  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์  ม.รังสิต
-  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์  มศว.
-  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์  มธ.

 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมงาน"Thank you party" วันพฤหัสบดีที่ 17  พฤศจิกายน  2548  ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโถงชั้น 1  อาคารปิยชาติ   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ประจำปีการศึกษา อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

.ดร. ปรีย์กมล รัชนกุล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษ และทำข้อตกลงในการทำหน้าที่เป็น "Technical Supporter ของ Plan Sri-Lanka Organization" ระหว่างวันที่ 2-7 ธันวาคม 2547 ณ  เมือง Columbo ประเทศ Srilanka 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2548  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

นักศึกษาผู้ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา NS 132 สุขภาพวัยรุ่น ภาคฤดูร้อนนี้ที่สมัครร่วมโครงการค่ายอาสาสมัครนักศึกษาฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน และไปปฏิบัติงานในระหว่างเปิดเรียนภาคฤดูร้อน (เริ่มเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2548) ให้ติดต่อ อ.ทิพย์สุดา สิทธิสาร ด่วนที่ 01-6491571 และส่งสำเนาหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ ภายหลังกลับจากการเข้าร่วมโครงการ ภายใน 1 สัปดาห์  

โครงการทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อ่านรายละเอียดที่นี่ค่ะ หรือที่ www.trf.or.th  

" ความช่วยเหลือทางการให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิ (Tsunami) ของคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2547 -  2  มกราคม  2548 รายละเอียด  

" โครงการบำเพ็ญประโยชน์จากพี่สู่น้อง" ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2548 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย 4 จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่กล่องรับบริจาคหน้าอาคาร ปิยชาติ(ข้างโต๊ะ รปภ.) สำหรับรายละเอียดรายการของที่ขาดแคลน เปิดดูได้ที่
www.ffc.or.th/info/lack.html  


ภาพกิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2547 ณ เมเจอร์โบว์ รัชโยธิน ที่นี่ค่ะ

ขอเชิญ ส่ง LOGO เข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัล 
    3,000 บาท
พร้อมใบประกา
ศเกียรติคุณ  รายละเอียด  
"ไม่เคยมีสักครั้ง........ที่ครูจะคิดทอดทิ้งศิษย์" 
       
งานมุทิตาจิต อ.พูลศรี   โสมเกษตริน 
       
วันที่ 16 กันยายน  2546   ณ  คณะพยาบาลศาสตร์ 
       
คลิกชมภาพกิจกรรมค่ะ


แจ้งกำหนดการงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 70
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2547ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

แจ้งกำหนดการงานกิจกรรม"วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์  ครบรอบปีที่ 8
พิธีไหว้ครูและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
"วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2547
ณ อาคารปิยชาติ
  ชั้น 1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ขอเชิญคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเสริมหลักสูตร ปีงบประมาณ 2547
ของฝ่ายวิชาการ ซึ่งมีทุนให้โครงการละ50,000 บาท ทั้งนี้ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ
ด่วน
!ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ค. 2547 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
หฤทัย  งานบริการวิชาการ โทร. 3021

ประกาศขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยคณะพยาบาลฯ
ประจำปี 2547 รอบที่ 2 จนถึงวันที่
12 ก.ค. 2547 สนใจขอแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ หฤทัย โทร. 3021/อ.ศิริพร
โทร 3038

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง"ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคอาคารปฎิบัติการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
"
อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต
    พยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 5
ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม  2547
    เวลา 9.00 น  ณ อัฒจันทร์ 3 บริเวณสนามฟุตบอล มธ. ท่าพระจันทร์
   (ทั้งนี้ จะมีรถออกจากคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 06.45 น.
     และทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมชุดครุยสำหรับอาจารย์
    ไว้บริเวณเต็นท์อำนวยการ(สนามฟุตบอล))

 
ขอเชิญฟังการแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ