กลับหน้าหลัก  

ขั้นตอนการเข้ารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  คณะพยาบาลศาสตร์ 

รับการติดต่อจากผู้ปกครอง

ให้ข้อมูลและพาเยี่ยมชมศูนย์                                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 รับการจองสิทธิ์และให้ข้อมูล

ลำดับการจองสิทธิ์ให้ผู้ปกครองทราบ                            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 
แจ้งผู้ปกครองเมื่อถึงคิวการรับ

เพื่อยืนยันการเข้ารับบริการและ

นัดหมายประเมินเด็กและครอบครัว                               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ซักประวัติสุขภาพ/ตรวจร่างกาย                                   อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ประเมินพัฒนาการ                                                    นักวิชาการศึกษา    

 

ภายใน 1 สัปดาห์แจ้งผลการประเมิน                             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

และวันเข้ารับบริการแก่ผู้ปกครอง

 

จัดเด็กเข้ากลุ่มและพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบ                          นักวิชาการศึกษา

Copyright ® 2006 www.nurse.tu.ac.th

ที่อยู่ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120
โทรศัพท์  0-2564-4440-79  ต่อ 1095-1096  โทรสาร ต่อ 1095