คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. จัดโครงการพัฒนาจริยธรรม "จริยธรรมรักษ์เพื่อนมนุษย์รักษ์สิ่งแวดล้อม" นศ.ชั้นปีที่ 2 วันที่ 6-8 ม.ค. 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (อ่านกำหนดการได้ที่นี่ค่ะ)
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. จัดโครงการพัฒนาจริยธรรม "ปัญญาอบรมใจ" นศ.ชั้นปีที่ 4 วันที่ 6-8 ม.ค. 2555 ณ ร่มอารามธรรมสถาน คลอง 10 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (อ่านกำหนดการได้ที่นี่ค่ะ)
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 6-8 ม.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 จ.ปทุมธานี (อ่านกำหนดการได้ที่นี่ค่ะ)
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ขอเชิญ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. รุ่นที่ 1-11 ส่ง update ข้อมูลใหม่ๆ เพื่อรวบรวมสำหรับชมรมศิษย์เก่าพยาบาล มธ. ต่อไป โดยส่งชื่อ/ที่อยู่/E-mail/สถานที่ทำงาน มาที่คุณขวัญชนก (khwanchanok_1@hotmail.com ) (อ่านกำหนดการได้ที่นี่ค่ะ)
เลื่อนวันค่ายแนะแนวสานฝันสู่พยาบาล ครั้งที่ 2 ตอน "NURSE SEED" เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม และทางมหาวิทยาลัยเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย จึงขอเลื่อนค่ายฯ เป็นวันเสาร์ที่ 3 - 5 ธันวาคม 2554 ติดตามข้อมูลได้ที่ เพจ facebook คณะกรรมการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและงานคืนสู่เหย้า ในวันที่ 23 กันยายน 2554 (อ่านกำหนดการได้ที่นี่ค่ะ)
ประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2554 ณ วัดปัญญานันทาราม คลอกหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการให้บริการสุขภาพเนื่องในวันมหิดล วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนวัดนาค อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการค่ายแนะแนวสานฝันสู่พยาบาล ครั้งที่ 2 ตอน "NURSE SEED" (อ่านกำหนดการได้ที่นี่ค่ะ) (แผ่นประชาสัมพันธ์คลิกที่นี่ค่ะ)
ขอเปลี่ยนแปลงเวลาถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและมหาบัณฑิต (อ่านกำหนดการได้ที่นี่ค่ะ) (กำหนดการคลิกที่นี่)