ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 02-9869213 ต่อ 7323 , 7397

โทรสาร : 02-5165381

คุณศรีสลวย รอนไพริน , คุณกมลวรรณ สุดจิตร

• หน่วยพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ตั้ง : อาคารปิยชาติ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ 12120