สรุปองค์ความรู้

เทคนิคถ่ายภาพสวยด้วย Smartphone

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคถ่ายภาพสวย Smartphone : ประกวดภาพถ่าย และเขียนข่าวอย่างมือโปร วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1023 อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม เอกสารประกอบ วิดีโอ

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร : ผ่านสื่อดิจิตอลยุค ๔.๐ วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพกิจกรรม เอกสารประกอบ

โครงการวันแห่งการเรียนรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการวันแห่งการเรียนรู้ : "KM Day 2018" วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4019 ตึกปิยชาติ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม เอกสารประกอบ สรุปผลรางวัล KM

วิดีโอ